2015

PRAVIDLA SLEVOVÉHO SYSTÉMU

Slevový systém EUROBEDS má již letitou tradici, prodělal svůj vývoj a ustálil se na osvědčených zásadách:

Držitel modré slevové karty EUROBEDS má právo žádat slevu na zboží nebo služby tam, kde byly pro dané období tyto výhody sjednány. Tato místa jsou označena samolepkou, jsou zveřejněna zde na našich www stránkách a v kapesních brožurách.
Nové slevy, které naši obchodní zástupci sjednají, jsou průběžně zveřejňovány na www.eurobeds.cz a ještě před vydáním kapesní brožury o nich budou několikrát za rok podány e- mailem zprávy oblastem KČT.
Držitelé karet EUROBEDS – členové KČT si prodlužují platnost karty na přelomu roku přelepkou, kterou získávají po zaplacení členských příspěvků. Případnou ztrátu karty vyřizují s předsedou odboru a ten objednává potřebné doklady na oblasti.

Slevový partner nabízí slevy na zboží nebo služby, o které se mohou zajímat turisté. Výši slevy si zvolí při registraci partner sám a zajistí informovanost personálu, aby nedocházelo k nedorozuměním

Význam slevového systému

Význam slevového systému je všestranný. Přináší slevy držitelům karet, podporuje zájem turistů o nabídky registrovaných partnerů a v celku napomáhá rozvoji turistiky a regionů na turistiku orientovaných.
Úspěch slevového systému tkví nejenom v práci manažera a obchodních zástupců, ale také ve využívání slev držiteli karet. Nebudeme-li využívat nabízené slevy, nemůžeme očekávat další spolupráci našich partnerů.
Malé upozornění. Před uplatněním slevy na kartu doporučujeme se pečlivě seznámit s podmínkami poskytování slev, neboť se mohou vztahovat jen na některé druhy zboží nebo služeb. Také nelze sčítat několik nároků na slevu. Pokud držiteli platné karty nebyla poskytnuta sleva, prosíme abyste nás o takové skutečnosti neprodleně informovali.
Případné reklamace zasílejte na e-mailovou adresu kct@kct.cz.

Kontakty

Slevy na karty sjednávají obchodní zástupci, kteří byli podrobně seznámeni s pravidly systému a prokazují se pověřením.

Projekt řídí ústřední sekretariát KČT:
generální sekretář KČT Ing. Mojmír Nováček, tel.: 736 754 095, e-mail: kct@kct.cz.