Kontakty

Kontakty

Projekt EUROBEDS

Projekt řídí ústřední sekretariát KČT:
zástupce generálního sekretáře KČT Ing. Mojmír Nováček
e-mail: kct@kct.cz, novacek@kct.cz, tel: +420 736 754 095, +420 251 610 181

Objednávka inzerce

Informace o možnostech propagace firem prostřednictvím obrazového atlasu a slevového systému EUROBEDS:
Mgr. Vratislav Chvátal – Agentura VRCH
e-mail: chvatal@kct.cz, tel: +420 603 852 497

KČT, Klub českých turistů

sídlo ústředí: Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1
korespondenční adresa: Klub českých turistů, PO BOX 37, 110 05 Praha 1
e-mail: kct@kct.cz, tel: +420 251 610 181