EUROBEDS – slevový systém pro členy KČT

EUROBEDS

Pravidla slevového systému

Slevový systém EUROBEDS má již letitou tradici, prodělal svůj vývoj a ustálil se na osvědčených zásadách.

Logo EUROBEDS je nyní natištěno na členském průkazu KČT a každý člen má tak má právo žádat slevu na zboží nebo služby tam, kde byly pro dané období tyto výhody sjednány. Tato místa jsou označena samolepkou, jsou zveřejněna na www.eurobeds.cz a v letáku, ev. i jinak.

Nové slevy, které naši obchodní zástupci sjednají, jsou průběžně zveřejňovány na www.eurobeds.cz. Členové KČT si prodlužují platnost členské karty na přelomu roku přelepkou, kterou získávají po zaplacení členských příspěvků. Případnou ztrátu karty vyřizují s předsedou odboru a ten objednává potřebné doklady na oblasti.

Slevový partner nabízí slevy na zboží nebo služby, o které se mohou zajímat turisté. Výši slevy si zvolí při registraci partner sám a zajistí informovanost personálu, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Význam slevového systému je všestranný. Přináší slevy držitelům karet, podporuje zájem turistů o nabídky registrovaných partnerů a vcelku napomáhá rozvoji turistiky a regionů na turistiku orientovaných.

Úspěch slevového systému tkví nejenom v práci manažera a obchodních zástupců, ale také ve využívání slev členy KČT. Nebudeme-li využívat nabízené slevy, nemůžeme očekávat další spolupráci našich partnerů. 

Na závěr malé upozornění. Před uplatněním slevy doporučujeme se pečlivě seznámit s podmínkami poskytování slev, neboť se mohou vztahovat jen na některé druhy zboží nebo služeb. Také nelze sčítat několik nároků na slevu. Pokud členovi KČT nebyla poskytnuta sleva, prosíme, abyste nás o takové skutečnosti neprodleně informovali. Případné reklamace zasílejte na e-mail: kct@kct.cz. Slevy EUROBEDS sjednává ústředí KČT nebo obchodní zástupci, kteří byli podrobně seznámeni s pravidly systému a prokazují se pověřením.

Podmínky a výhody členství v KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT.

EUROBEDS

Každý člen obdrží členský průkaz (kartu), který obsahuje logo EUROBEDS, s nímž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.

Slevy na ubytováni

Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR, na chatách KST na Slovensku a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku a na chatách Fichtelgebirgsvereinu v Německu – Bavorsku. Aktuální stav chat těchto spolků je uveden na jejich webových stánkách.

Časopis TURISTA

je určen členům KČT s rozšířeným a TOP členstvím za snížené roční předplatné. Pro tyto členy objednává časopis Turista jejich odbor KČT. Vychází 10 čísel ročně.

Mapy KČT

Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny. 

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

Pojištěni členů

Všichni členové KČT jsou pojištěni úrazovým pojištění, které uzavřel Český olympijský výbor s pojišťovnou KOOPERATIVA. Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé při organizované akci nebo činnosti KČT – např. při značení. Členové KČT jsou pojištěni i při organizované dopravě na turistickou akci. V průběhu akce jsou pojištěni také účastníci – nečlenové. Formulář pro hlášení pojistné události a pokyny pro jeho vyplnění jsou na webu KČT. 

Členové KČT mohou získat celoroční pojištění cestovních výloh, zejména při pobytu v horách celého světa při přihlášení ke členství v alpském horském spolku ALPENVEREIN, resp. jeho pražské pobočce www.alpenverein.cz. Při společném členství KČT + Alpenverein se poskytuje sleva na členských příspěvcích KČT ve výši 80 Kč. Společné členství lze objednat a zaplatit na webu (též na www.kct.cz) nebo na prodejních místech v ČR, např. v prodejnách Hudy sport, Rock Point.

Slevy na dopravu

Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky ČD (max. 2 sešitky za rok).

Slevy na turistické mapy KČT

S členským průkazem KČT můžete získat také slevu při nákupu turistické mapy KČT. Mapy se slevou je možné získat:

  • Přímo u společnosti TRASA
  • V turistickém Infocentru středočeské oblasti KČT v Praze 2
  • U regionálních prodejců
  • Na oblastních sekretariátech KČT, pokud si je nechávají posílat

U nakladatelství (vydavatele) TRASA

Mapy je možno objednat v e-shopu trasa.shop5.cz (případný kontakt: lebedova@trasa.cz, tel.: 222 231 990). Po registraci se můžete zúčastnit zajímavých slevových kampaní.

Mapy je také možno zakoupit v běžnou pracovní dobu (pondělí až pátek) v sídle společnosti, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice (budova polikliniky Lípa, 5. patro). Na stránce www.trasa.cz je možno se přihlásit k odběru novinek a dostávat informace o nově vydaných mapách. Pokud si jednotlivec, odbor nebo oblast objedná 10 a více kusů map (různých titulů), je poštovné zdarma.

Běžné papírové mapy jsou za cenu 75 Kč (běžná cena 99 Kč). U Trasy je možné si objednat také laminované mapy, které mají mnohem větší životnost (nedají se roztrhnout, odolají dešti) za cenu 118 Kč (běžná cena 139 Kč).

Turistické infocentrum

V Turistickém Infocentru KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 (nedaleko stanice metra I. P. Pavlova – směr k Nuselskému mostu) je možné získat se slevou papírové mapy KČT osobně i jako zásilku. Při nákupu je třeba předložit členský průkaz KČT. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu. Turistické infocentrum také provozuje e-shop na adrese eshop.kct.cz.

Otvírací doba na Turistickém Infocentru je pondělí až čtvrtek od 10 do 18 hod., v pátek je zavřeno (o letních prázdninách je otevírací doba zkrácena).

Regionální prodejci

Papírové mapy se slevou je možné získat osobně i jako zásilku od regionálních prodejců, kterými jsou:

  • Ing. Ivan Press, Praha, tel. 736 754 110, e-mail: mapy@cmail.cz
  • Zdeněk Cabalka, Brno, tel. 736 754 094, e-mail: cabalka@mapycabalka.cz, objednávka přes www.mapycabalka.cz. Zasílání map oblastem, odborům i jednotlivým turistům, poskytování map do komise pořadatelům turistických akcí.

Oblastní sekretariáty KČT

Pokud oblastní sekretariáty tuto službu svým členům ještě neposkytují, mohou si mapy objednat u společnosti TRASA (za podmínek viz výše) nebo u regionálních prodejců.

Slevy Českých drah pro členy KČT

Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky ČD (max. 2 sešitky za rok).

Ke stažení

Přehled slev naleznete také v tištěné brožuře.

Tiráž

Vydal © 2017: Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 37, 110 05  Praha 1

K tisku připravil: Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT, tel. 736 754 095, novacek@kct.cz

Objednávky inzerce: Mgr. Vratislav Chvátal – Agentura VRCH, tel. 603 852 497, chvatal@kct.cz